covid-19 info

Träningspassen är planerade så att ingen behöver dela på utrustningen och säkerhetsavstånd går att hålla under hela träningen. Vi putsar all utrustning efter varje användning och uppmuntrar till god handhygien. Vi följer alltid de allmänna rekommendationerna, vilket betyder att max antalet deltagare på klasserna eller till kurserna kan begränsas enligt dem.

Särskilda ordningar vid WasaBoxen

  • Antalet deltagare i klasserna och till kurserna är maximalt 10 deltagare.
  • Handdesi finns till förfogande för våra medlemmar vid receptionen.
  • Undvik onödig vistelse i dusch och omklädningsrum.
  • Ett säkerhetsavstånd hålls under alla klasser och i slutet av klasserna avsätts tid för rengöring av utrustningen som använts.

Hur skall du göra som medlem

Som medlem måste du se till att följa försiktighetsåtgärderna och instruktionerna från social- och hälsovårdsministeriet:

  • Om du har ens lite förkylningssymptom, kom inte till boxen. Följ THL: s nuvarande test- och karantänriktlinjer.
  • Du är välkommen att träna ifall du är frisk! Säkerställ god handhygien och följ säkerhetsavståndet till andra medlemmar. Rengör alltid utrustningen noggrant efter användning.
  • Tvätta händerna och använd handdesi noggrant och ofta.
  • Använd din egen dricksflaska.