Jäsensopimusehdot

PÄIVITETTY 19.9.2022

1.  Jäsenyys
Jäsenyys oikeuttaa harjoitteluun sekä ohjatuilla tunneilla että omatoimisesti viikkoaikataulun mukaisesti CrossFit WasaBoxin tiloissa. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä kulkuavaimia saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa. Avaimen haltija on vastuussa oman kulkuavaimensa käytöstä voimassa olevan jäsenyyden aikana. CrossFit WasaBox pidättää oikeuden muuttaa hinnastoa. Jäsenyyden hinta voi muuttua ainoastaan kunkin sopimuskauden alkaessa. 

 

2. Käytännön muutokset

CrossFit WasaBox pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia salin tarjoamiin palveluihin, aukioloaikoihin kuin yleisiin sopimusehtoihin. CrossFit WasaBox ei vastaa äkillisistä tuntiperuutuksista valmentajan sairastapauksissa.  

 

3. Terveydentila ja crossfitiin liittyvät riskit

Jäsen on itse vastuussa terveydentilastaan ja siitä, että se ei ole esteenä crossfit-harjoittelulle. Jos jäsen on epävarma terveydentilastaan, hän on velvollinen käymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista. Harjoittelu flunssaisena, kuumeisena, alkoholin, huumaavien lääkkeiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena on kiellettyä.

Jäsenen on oltava tietoinen, että vastaa itse tapaturmavakuutuksestaan. Vapaa-ajan vakuutus ei välttämättä korvaa crossfit ja/tai toiminnallisessa harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja. 

Hyväksymällä nämä ehdot jäsen vapauttaa CrossFit WasaBoxin kaikesta vastuusta sekä tapaturmien että kuoleman varalta. Vastuuvapaus koskee itse crossfit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan. 

 

4. Jäsenyyden irtisanominen ja taukokäytäntö

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava, tai tauon alkamisesta iloitettava 15 vuorokautta ennen seraava laskutuskuukauden alkamista.

Tauko/Irtisanominen alkaa aina kuukauden alusta ja tauon pituus on vähintään 1kk. Tämä tarkoittaa sitä, että esim helmikuussa halutun tauon alkamisesta on ilmooitettava viimeistään tammikuun 16. päivä. Tauko alkaa tällöin 1.2 ja kestää vähintään helmikuun ajan.

 

5. Jäsenrekisteri

Kaikki jäsenet rekisteröidään tietokantaan. Jäsensopimuksen allekirjoittamiselle jäsen hyväksyy sen. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. WasaBox on velvollinen vastaamaan siitä, että asiakastietojen säilyttämisessä käytetään lainmukaisia tietosuojaperiaatteita sekä siitä, että rekisterin ylläpitäminen on tietosuoja-asetusten mukaista ( GDPR ).

 

6. Henkilötietojen muuttuminen

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan CrossFit WasaBoxille henkilötietojen (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero) muutoksista. Jäsen vastaa yhteystietojensa oikeellisuudesta. CrossFit WasaBox ei vastaa siitä, että mahdolliset maksumuistutukset tai muut tiedotteet eivät saavu perille jäsenen antamaan osoitteeseen.

 

7. Laskutus

Laskutus tapahtuu (jäsensopimukset kuukausittain) sähköisesti joko e-laskuna tai sähköpostilaskuna. Maksuaikaa on neljätoista (14) päivää. Muistutusaika on seitsemän (7) päivää.  E-lasku on maksuton, sähköpostilaskusta peritään 5€:n laskutuslisä.

 

8. Yleiseen viihtyvyyteen ja harjoitteluun liittyvät säännöt

Jäsen on velvollinen noudattamaan salin henkilökunnan joko kirjallisesti tai suullisesti antamia sääntöjä harjoitusmenetelmiin, laitteisiin ja tiloihin liittyen vahingonkorvausvastuun uhalla.

 

9. Valokuvaaminen

Jäsen hyväksyy CrossFit WasaBoxin tiloissa otettujen valokuvien käytön mainonnassa. Mikäli jäsen ei halua esiintyä valokuvissa, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä henkilökunnalle. 

 

10. Vastuu jäsenen omaisuudesta ja onnettomuustilanteet

 

CrossFit WasaBox ei vastaa jäsenen tai muiden salilla vierailevien omaisuudesta mahdollisen varkauden, murron tai vahingon sattuessa. CrossFit WasaBox ei vastaa jäsenelleen aiheutuneista henkilövahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaasta johtuvasta onnettomuudesta tai toisen vierailijan toiminnasta tai huolimattomuudesta.