Denna träning är anpassad för personer mellan 35-100 år.

Var sig man gillar det eller inte, så åldras vi alla och måste hantera de fysiologiska och psykologiska förändringarna som sker i vår kropp. Känslan när man märker att kroppen blir stelare, man blir snabbare trött och man blir långsammare är inget man önskar, man vill ju vara som man alltid har varit. Det händer lätt att man blir bekväm och det igen medför att konditionen blir sämre och man blir ännu tröttare, man hamna in i en ond cirkel.  

Masters träningen är utformad för yngre äldre och äldre som har försämrad/dålig kondition, fysiska eller neurologiska sjukdomar, som behöver bygga upp konditionen efter t.ex en operation och för personer som vill uppehålla en redan befintlig muskelkondition. Vid träningsstarten beaktas varje deltagares grundkondition och träningen byggs upp individuellt. I Masters-gruppen börjar vi helt från grunden med att i lugn takt gå igenom och lära oss tryggt olika övningar. Alla tränar i egen takt, vi stressar inte. Genom träningen bygger vi upp din muskelstryrka, balans, koordination, rörlighet och ökad blodcirkulation.

Du behöver ingen träningserfarenhet för att komma med, du är välkommen som du är! Vi bygger vi upp din kondition tillsammans. Vi tränar med fokus på säkerhet, trygghet, gemenskap och glädje i träningen.

Frågor: marina@crossfitwasabox.fi, 040 036 2292 (Marina)

ANMÄLNINGAR